חיים בכבוד/ Living in dignity

סיפור קצר למתחילים. כיצד הדור הצעיר לומד לכבד את בדור המבוגר ממנו?

A short story for beginners in Hebrew. How the younger generation learns to respect the older generation?

Click here to view read the story!

  • Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “חיים בכבוד/ Living in dignity”

Dear Skyvrit student!

For optimal experience, please make sure you're viewing/practicing your desired Hebrew material via a PC/laptop.

A new mobile version will be available soon.

Thank you,

Skyvrit staff.

Support